Zaradi invalidnosti ste izenačeni z delavci, ki delajo polni delovni čas

V zvezi s pravico do izplačila regresa velja, da je regres pravica, katere obstoj je odvisen od obstoja pravice do letnega dopusta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v 131. členu namreč določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.

ZDR-1 sicer določa, da ima delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa kot izjemo od tega pravila našteva delavce, ki  delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi posebnih osebnih okoliščin v skladu z veljavnimi predpisi (invalidnost, bolezen, starševstvo). To pomeni, da ste kot delavec, ki dela s skrajšanim delovnim časom zaradi invalidnosti, izenačeni z delavci, ki delajo polni delovni čas. Ker ste bili zaposleni celotno koledarsko leto 2021, ste upravičeni do celotnega zneska regresa za letni dopust (ne glede na to, da ste 11 mesecev opravljali delo s skrajšanim delovnim časom).

Delavec, ki ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta (npr. zaposli se sredi koledarskega leta, preneha z zaposlitvijo sredi leta), ima pravico zgolj do sorazmernega dela regresa. To pomeni, da boste v letu 2022, zaradi upokojitve (na dan 1. 3. 2022), upravičeni do 2/12 (to je 1/6) siceršnjega trajanja letnega dopusta in do 2/12 (to je 1/6) siceršnjega regresa.

Delavec, ki je zaradi invalidnosti uveljavil pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, in je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, je ob polni upokojitvi upravičen do enakega zneska odpravnine kot delavec, ki je delal polni delovni čas.