Ne obupajte, razmislite o možnostih

Kot opisujete, vaša situacija vsekakor ni najugodnejša, vendar nikar ne obupajte in razmislite še o drugih možnostih, ki vam jih predstavljam v nadaljevanju.

Če se počutite še vedno sposobne za prilagojeno delo, vam svetujem, da se pozanimate o možnostih zaposlitve v katerem izmed bližnjih invalidskih podjetij. Ta namreč zaposlujejo pretežno invalide, pri čemer pa je delodajalec oproščen plačila prispevkov iz dela za vse zaposlene. Invalidska podjetja so se v Sloveniji začela množično ustanavljati v prvem desetletju novega tisočletja. Po meni znanih informacijah jih je danes v Sloveniji prek 140. Ponujajo delovna mesta, ki so prilagojena potrebam in omejitvam delavcev, hkrati pa delavcem invalidom omogočajo, da se kljub invalidnosti še naprej aktivno udejstvujejo v delovnem procesu in si prislužijo dodaten evro.

Če imate močno željo po opravljanju dela, hkrati pa imate tudi kakšno podjetniško idejo, vam svetujem, da razmislite o ustanovitvi espeja. Ustanovitev takšnega podjetja vam bo kar najbolj omogočala prilagoditev dela vašim potrebam in omejitvam. Denimo, mogoča je samozaposlitev tudi za (samo) štiri ure. Ob tem vas še spominjam, da so v zadnjih letih že večkrat potekale tudi številne »akcije«, ko je bilo možno od države in evropskih skladov za ustanovitev espeja pridobiti subvencijo, pri čemer gre za namenska nepovratna sredstva v višini nekaj tisoč evrov in pomagajo pri zagonu nove dejavnosti. Svetujem vam, da se za informacije v zvezi z možnostjo pridobitve takšne subvencije obrnete na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, o tem pa povprašate tudi na pristojni enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Če spadate v skupino delovnih invalidov, vam svetujem tudi, da stopite v stik z Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki prav tako organizira številne aktivnosti za delovne invalide in se tako po svojih najboljših močeh trudi za čim bolj učinkovito vključitev delovnih invalidov v družbo v vseh segmentih družbenega življenja.

V primeru intenzivnejše finančne stiske pa imate še dodatno možnost: namreč, obrnete se lahko tudi na bližnji center za socialno delo, kjer boste skupaj s pristojnimi osebami preverili možnosti pridobitve pravice do denarne socialne pomoči.