Pošljite mu opomin pred izvršbo

Zahvaljujem se vam za zelo aktualno vprašanje. V primeru zamude s plačilom s sklepom določene preživnine vsekakor priporočam postopno, a aktivno ukrepanje. Bivšemu partnerju najprej pošljite opomin pred izvršbo in mu določite še zadnji rok za plačilo preživnine (denimo osem dni). V primeru, da na to ne bo reagiral, lahko tako vi (pa tudi polnoletna hčerka) vložite na sodišče predlog za izvršbo, ter tako preživnino izterjate po sodni poti.

Naj v zvezi s tem omenim, da ima izterjava preživnine prednost pred ostalimi morebitnimi terjatvami zoper dolžnika, kar pomeni, da lahko pridete do dolgovanih sredstev relativno hitro.

Če predvidevate, da bivši partner preživnine ne bo plačeval tudi v prihodnje, lahko sodišču predlagate tudi to, da izda tako imenovano predhodno odredbo. Na ta način lahko dosežete tudi zavarovanje plačila prihodnjih obrokov preživnine (tako, da se bodo partnerjeva sredstva na njegovem TRR zadržala).

Priporočam vam tudi, da razmislite o pomoči ustreznega pravnega strokovnjaka.