Ne more vam dati nečesa, česar ne premore

Pred bralkami in bralci ste na eni strani naslikali podobo ambiciozne mlade ženske, ki je sprejela izziv in odšla v tujino, ker si je tam najverjetneje obetala boljše delovne razmere, priložnost boljšega poklicnega razvoja in boljši zaslužek, na drugi strani pa podobo žene in mlade mamice, ki se je odločila biti zakonska partnerica in skrbnica dveletnemu otroku le dva dni od sedmih na teden, kasneje pa celo samo vsak drug teden.

Lahko si predstavljamo, pred kako težke odločitve so postavljene mlade in visokoizobražene ženske, ki si želijo na eni strani narediti kariero in se samorealizirati v poklicu, v katerega so vlagale toliko truda, upov in sanj, in uresničiti poslanstvo zgledne partnerice in dobre matere na drugi. Odločitev vaše žene je bila še zahtevnejša, saj je priložnost za razvoj kariere videla v tujini. No, morda njena odločitev le ni bila tako težka, saj lahko, glede na vašo pripoved, sklepamo, da je imela nekaj težav pri navezovanju stika z otrokom in ji je odhod v tujino pomenil umik iz odnosa, v katerem se je verjetno počutila neuspešno. Domnevamo lahko tudi, da vajin partnerski odnos na začetku zanjo ni bil dovolj privlačen in zadovoljiv, da bi se odločila in na prvo mesto poleg otroka postavila še vas.

Glede na druge značilnosti ženinega značaja lahko sklepamo, da gre za žensko, ki se bolje počuti v poslovnih odnosih, kjer lahko ohranja čustveno razdaljo, kot v pristnih medčloveških odnosih, ki zahtevajo izdaten čustveni angažma, bodisi v različnih oblikah izkazovanja ljubezni, sočutja in empatije. Vaša žena za takšne odnose, glede na opis, ki ste ga podali, očitno nima dovolj čustvene kapacitete.

Družinski odnosi pri vas doma so na težki preizkušnji zaradi več dejavnikov. Prva skrb staršev bi morali biti otroci. Zanje bi morali ustvariti čim bolj varno in čustveno toplo okolje. Kot očetu vam je uspelo navezati topel in ljubeč odnos z otrokom, česar ženi očitno ni. Zdaj pa naj bi ga ona iztrgala iz tega okolja in umestila v tuje okolje. Potem je tu vajin partnerski odnos, ki morda sploh nima prihodnosti, kar zadeva ljubezen in bližino. Ženski, s katero ste poročeni, po napornem delavniku ne ostane nič energije za partnerstvo. To pa je za vas najbrž težko, če ne povsem nesprejemljivo.

Če se boste borili za interese otroka, bo to hvale vredno. Naj pa vas pri tem vodi zavest, da je nesloga med starši za otroka pogosto bolj travmatična, kot je bivanje z enim samim staršem.

Vam in vaši ženi želim čim bolj mirno in odgovorno reševanje družinske situacije.