Preučite, kaj je napisano v pogodbi o dosmrtnem preživljanju

Hvala za postavljeno vprašanje. Čeprav omenjate, da je oče z vami in z vašim možem podpisal tako pogodbo o dosmrtnem preživljanju, kot tudi darilno pogodbo, pa lahko smiselno razberem, da je šlo v vašem primeru za pogodbo o dosmrtnem preživljanju in ne darilno pogodbo. Razlika med pogodbama je velika, saj ima vsaka drugačne dednopravne učinke.

Če torej predpostavljam, da sta z očetom skupaj z možem podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju, sta po njegovi smrti postala lastnika celotne družinske hiše. Pogodba o dosmrtnem preživljanju je odplačna pogodba obligacijskega prava, kar pomeni, da ne more vplivati na morebitne dedne deleže preostalih dedičev (dedinja bi bila žena pokojnega očeta, ki biva pri vas). Drugače bi bilo v primeru darilne pogodbe, saj bi v tem primeru žena lahko zahtevala svoj dedni delež (pod določenimi predpostavkami tudi v obliki lastništva dela družinske hiše). 

Kar zadeva ženino pravico do bivanje v vaši hiši, pa je ta odvisna od tega, ali gospa razpolaga s kakšnim pravnim naslovom, ki ji to omogoča. Morda je bila že v pogodbi o dosmrtnem preživljanju dogovorjena njena pravica do služnosti stanovanja. Če pa žena nima nobenega pravnega naslova, ki bi ji omogočal bivanje v vaši hiši, pa lahko morda razmislite o tem, da bi z njo sklenili najemno pogodbo, ki bi ji omogočala bivanje v delu vaše družinske hiše.