Imeli boste težave zaradi ločenega bivanja

Hvala za postavljeno vprašanje. Predvsem bi želel poudariti, da je pravica do vdovske pokojnine vezana na vnaprej določene zakonske pogoje in ni odvisna od volje posameznika. 

Ta pravica sicer v prvi vrsti pripada vdovcem oziroma vdovam, a v nekaterih posebnih primerih pripada tudi nekaterim osebam z drugačnim statusom, in sicer tudi zakoncu, čigar zakon je bil razvezan, pod pogojem, če ima tak zakonec po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine in jo je užival do smrti zavarovanca, kot tudi osebi, ki je zadnje tri leta pred smrtjo zavarovanca živela z njim v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo (zunajzakonska skupnost), ali če je v taki skupnosti živela z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka. 

Čeprav omenjate, da ste s partnerjem v partnerski zvezi že več kot 10 let, pa take (partnerske) zveze ne kaže enačiti z življenjsko skupnostjo. Kdaj gre za obstoj zunajzakonske (življenjske) skupnosti je sicer dejansko vprašanje, ki se presoja od primera do primera, sodna praksa pa je kot kriterij ponudila predvsem obstoj skupnega gospodinjstva, obstoj ekonomske skupnosti in tudi dejstvo, da osebi v očeh okolice veljata za osebi, ki dejansko živita v taki skupnosti (t. i. notornost skupnosti). 

Ker v vašem primeru obstajajo le nekateri elementi te skupnosti, ne pa vsi (s partnerjem denimo ne prebivata v skupnem gospodinjstvu), je precej vprašljivo, ali bi vam bila priznana pravica do vdovske pokojnine. Za kaj takega bi, kot rečeno, morala med vama obstajati (pravno trdna) zunajzakonska skupnost.