Bodite mu vzor

Človek se vpraša, ali je v naši skupnosti erozija vrednot, kot je poštenje, zares dosegla tolikšno razsežnost, da se ena polovica v partnerski zvezi sprašuje, ali naj zamiži ob soočenju z nepošteno prakso druge polovice in bo raje tiho, kot pa da bi glasno spregovorila o svojem nestrinjanju. Ne razumite me napak, to ni kritika vašega razumevanja položaja. Vi trdno zagovarjate svoje vrednote. Zavedate se, da je partnerjevo ravnanje nepošteno. Toda dali ste vedeti, da omahujete med tem, ali naj ga glasno opozarjate na nepošteno prakso ali pa ste prizanesljivi in mu ne vzbujate občutkov krivde ter morda najdete opravičilo za njegovo ravnanje tako, da ga poskušate bolje razumeti ali celo upravičiti, češ, saj je med nami vedno več nepoštenja in morda le vi pretiravate s svojimi pričakovanji.

Za partnerjevo ravnanje ni opravičila. Kar je storil, je goljufija. Proizvajalci v navodilih za uporabo na dolgo in široko opisujejo, kako naj z njihovim izdelkom ne ravnamo, da se ne bo pokvaril. In če ravnamo skladno z navodili, se izdelek običajno ne pokvari, vsaj do izteka garancijske dobe ne. Če se to vseeno zgodi, imamo pravico zahtevati zamenjavo izdelka in povračilo stroškov, sicer pa ne.

Vaš partner se zaveda, da ni ravnal pošteno, toda njegov sistem vrednot mu takšno ravnanje dopušča. Da ni ravnal pošteno, mu sporočajo občutki krivde, ki ste mu jih vzbudili in o katerih je spregovoril. Ker pa so ti občutki pri njem najbrž kratkega veka in očitno ne dovolj mučni, opravičil za svoje ravnanje pa najde dovolj, lahko s tem živi naprej. Toda vi živite težko naprej s svojimi vprašanji in načetim spoštovanjem do moža.

Ker so vam starši privzgojili trden sistem vrednot, bo vaše spoštovanje do moža trpelo z vsakim naslednjim nepoštenim ravnanjem. To pa lahko pripelje do nepredvidljivih posledic in tudi ogrozi vajin zakon. Na vašem mestu bi moža še naprej opozarjal na moralno spornost njegovih dejanj. Vest se mu še oglaša, in če mu boste vzbudili kakšen občutek krivde več, bo morda le nekoč spoznal, da lahko zaradi majhnih materialnih koristi ogrozi mnogo večjo vrednoto, to je vajin zakon. 

Svetujem vam, da mu sporočite, kaj doživljate ob njegovem nepoštenem ravnanju in da ga ob vsaki ponovitvi spoštujete manj. Če boste namreč preveč prizanesljivi, bo bržkone mislil, da se strinjate z njegovim ravnanjem. Hkrati pa, ko boste spregovorili o moralnem konfliktu, ki ga doživljate, boste sebe razbremenili (so)odgovornosti.