Policist je ravnal napačno, pritožite se

Običajno strankam, ki me sprašujejo glede obnašanja do »tovrstnih« sosedov, najprej svetujem popolno ignoranco, saj si v resnici sploh ne zaslužijo (kakršnekoli) pozornosti oziroma vsaka pozornost le še poslabša že tako zastrupljeno medsebojno ozračje.  

No, ampak vi ste se tega (skoraj) v celoti držali, pa je situacija vseeno privedla do tega, da vam je policija izdala odločbo za prekršek z obveznostjo plačila globe, kar pomeni, da je bistvo problema v napačnem ukrepanju policije.

Domnevam, da je policija ukrepala v skladu z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, pravna podlaga za ukrepanje pa naj bi bila storitev prekrška nedostojnega vedenja. Zakon ponuja tudi definicijo nedostojnega vedenja, in sicer naj bi šlo za tako vedenje, če posameznik povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju. Kdor se na javnem kraju nedostojno vede, se lahko kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 100.000 tolarjev (zakon govori še o tolarjih).

Vendar pa argument policista, da se mu vse skupaj zdi neumno, a da mora ukrepati ob prijavi, ni na mestu. V skladu z zakonom o prekrških bi vam moral namreč policist pred izdajo odločbe o prekršku (plačilnega naloga) omogočiti, da se osebno izjavite o prekršku. Če je policist izjavil, da se mu vse skupaj zdi neumno, je bil verjetno tudi sam skeptičen do tega, ali ste sploh storili prekršek, vprašanje pa je tudi, ali vas je pred izdajo odločbe o prekršku sploh zaslišal (domnevam, da tega ni storil). Drži, da mora policist ob prijavi storitve prekrška ukrepati, ampak ne na ta način, da avtomatično izda plačilni nalog z globo za prekršek, ampak tako, da razišče okoliščine samega primera. Tega pa očitno ni storil.   

Glede na to predlagam, da na prejeto odločbo o prekršku (plačilni nalog) vložite ustrezno pravno sredstvo in v njem navedete, da odločba o prekršku temelji na napačno ugotovljenem dejanskem stanju.