Dajanje dajalcu, meje jemalcu

Dragi g bralec.

Vašo zgodbo bi lahko napisala tudi ženska in se čutila izigrano, spregledano in nepomembno. In tako je, kadar dajemo, brez, da bi prejeli. Morda nas ljudje s srečevanji skušajo naučiti lekcij, pa jih ne spregledamo? Pišete, da ste spoznali podobno žensko, ki ji je le do materiala. Vprašajva se, kaj lahko še ponudite? Znate prisluhniti, poslušati in biti veder ter zanimiv kot človek, ne le kot moški, ki je morda ustvaril nekaj več. Pogosto se zares pokaže, da v svoje življenje prikličemo vse tisto, kar nas zaustavlja. Ste o sebi razmišljali še kako drugače ali le čez klasično tekmovalnost, ko posedujete nekaj več, kot morda kdo drug, a spet manj, kot finančna smetana. Torej, odnosi so mnogoplastni in naše medsebojne transakcije preštevilne.

Pa ne gre le za klasično recipročnost, kjer je nujnega pomena, da se čutimo cenjene in drugi osebi drage, kar nam izkazuje z vračanjem pozornosti, truda in skrbnosti. Kot pišete, je vaša žena živela ob vas in imela svoje življenje. Žal je ogromno »družinskih celic«, ki so kot neka umetna tvorba zlagane. Služijo protokolu ohranjanja dobrega videza, imena in ugleda. Pristnih zakonov je vse manj, zato je toliko ločitev in paralelnih zgodb.

To, kar si vi želite, je celovitost. Da imate pristen odnos, jasen in iskren stik, ki vas poveže globlje. In kot kaže, se niste naučili samospoštovanja; kadar samo dajete ljudem, ki se na nek način obračajo od vas in vam za toplino vračajo hlad, kaže, da niste postavili meje. In podobno velja za ženske, ki se razdajajo, saj ne zaupajo v lastno ženskost in za svoje moške naredijo vse in še več. Preveč. Tako da se v takšnih relacijah učimo, so-vzgajamo in dograjujemo. A ko ena stran drugi dovoli vse, od omalovaževanja in ignorance do paralelnih zvez, se zdravi temelji odnosov porušijo. Zato ni mogoče postavljati hiše sreče, kaj šele zdravih relacij in odnosov.

Tako velja tudi pri vzgoji otrok; nesmiselno je vztrajati, saj se energija prisotnosti čuti in prenaša. Zato je nujno, da se odločite za osebni razvoj in rast in se pogovorite s svetovalcem. Izkušena oseba vas lahko odpre in sooči na ravneh, ki jih sami ne zaznate. Do takrat pa razmišljajte o radosti; kaj vas zares navdahne, osrči in ostrasti. Kadar v sebi nosimo veselje, ga tudi soljudje opazijo. In takrat nas vidijo globlje in dlje od naših gmotnih zmožnosti. Pa srečno!