Podjetje krši zakon, saj izvaja nepošteno poslovno prakso

Hvala za zelo zanimivo postavljeno vprašanje. V primeru, ko bi ostalo pri tem, da bi vam podjetje po vnosu naročila le vrnilo poštnino, bi lahko še rekli, da je šlo za interno napako pri prodajalcu, pa še v tem primeru bi lahko pričakovali vsaj opravičilo, saj do nakupa ni prišlo zaradi napake na strani podjetja.

Ker pa je podjetje kasneje ceno zvišalo in izdelek ponudilo po višji ceni, pa gre po mojem mnenju za primer nepoštene poslovne prakse, ki je prepovedana v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Poslovna praksa je namreč nepoštena, če nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja, ali bi lahko izkrivljala, ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika, ki ga doseže ali mu je namenjena. Ta nepoštenost se je konkretno odrazila s tem, da je podjetje očitno želelo promovirati določen izdelek tako, da ga je ponudilo po ceni 0 evrov, na ta način je pritegnilo vašo pozornost zanj, kasneje pa ceno zvišalo.