Opravka imate z zavajajočo poslovno prakso

Glede na to, da gre pri nakupovanju preko spleta za poseben pravni režim pogodb, ki se sklepajo na daljavo, je dobro vedeti, da imate pri takih pogodbah pravico, da v 14. dneh obvestite prodajalca, da odstopate od pogodbe, ne da bi pri tem navedli razlog, zakaj ste to storili.

V primeru takega odstopa od pogodbe vam mora prodajalec nemudoma, oziroma najpozneje v 14. dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrniti vsa prejeta plačila. Plačila vam mora vrniti z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili (to denimo pomeni, da vam mora vrniti gotovino, če ste nakup opravili v obliki gotovinskega plačila; če pa ste nakup opravili s plačilno ali kreditno kartico, pa vam mora plačilo vrniti na eno izmed takih kartic).

Prodajalec ima sicer pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Prejete izdelke morate sicer vrniti prodajalcu najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, pri čemer se šteje, da pravočasno vrnete blago, če ga pošljete pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

Dejstvo, da ste prejeli blago z nalepkami, na katerih je bila napisana za pol nižja cena kot cena, po kateri ste kupili blago, v prvi vrsti dokazuje nemarnost in neprofesionalnost spletnega prodajalca in domnevam, da pri njem ne boste opravili nobenega nakupa več.

Pravno gledano, pa bi lahko šlo v tem primeru tudi za zavajajočo poslovno prakso. Zakon namreč določa, da se poslovna praksa šteje za zavajajočo, če kakor koli zavaja povprečnega potrošnika glede cene ali cenovnih prednosti, ter povzroči, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.

Če je prodajalec denimo ceno omenjenega artikla oglaševal kot ugodno, kasneje pa se je izkazalo, da to seveda ni (glede na nalepke, na katerih so bile napisane za pol nižje cene), gre v tem primeru za zavajajočo poslovno prakso.