Zakonodaja glede hrupa je pri nas slaba

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Naj poudarim, da je zakonodaja na področju imisij precej jasna, saj so tudi sodišča že večkrat izrekla, da gre za prepovedane imisije, če je izkazano, da so te bistvene in neposredne. Pri presoji, ali gre za prepovedano imisijo, pa bo odgovor odvisen tudi od krajevnih razmer ali od škode, ki je nastala na prizadeti nepremičnini, pri čemer je treba upoštevati tudi naravo in namen nepremičnine.

Kar pa se meritev hrupa tiče, pa je zadeva nekoliko kompleksnejša, saj je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju iz leta 2018 slabo napisana, med drugim denimo določa pristojnost več organov pri nadzoru nad hrupom, s čemer se ustvarja le še dodatna zmeda na tem področju. Kot mi je znano je Varuh v zvezi z njo na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno njene ustavnosti in zakonitosti, odločitev pa po mojem vedenju še ni bila sprejeta.