Pogovor z nepristransko osebo lahko pomaga

Znano je, da je zadovoljno in redno spolno življenje največje zagotovilo za dolgo in uspešno partnersko zvezo. Sicer velja, da urejena spolnost – to so dovolj pogosti spolni odnosi, brez večjih težav – v resnici predstavlja le približno 15 do 20 odstotkov zadovoljstva v partnerski zvezi. Toda ko se v spolnosti pojavijo težave, postanejo te največji vir nezadovoljstva s partnerjem.

Vidva sta vajino neusklajenost glede količine spolnih odnosov najprej poskusila rešiti s pogovorom in sklenila nekakšen dogovor. Verjamem, da ste bili iskreni in zaradi ljubezni do partnerice takrat privolili v kar največje zmanjšanje spolnih odnosov oziroma le na »sem in tja«. Toda v luči dejstva, navedenega na začetku, to ni moglo trajati. Spolni odnosi so namreč mnogo več od golega seksa, ki ste ga, ne nazadnje, bili prisiljeni izvajati sami s sabo. So namreč najbolj pristen stik s partnerjem, najbolj objektivna oblika izražanja zaželenosti in sprejemanja, vir sproščanja hormonov, ki krepijo zvezo, in dejavnik, ki vzbuja občutek dobre samopodobe. Ne nazadnje je dokaz za to vaša izjava, da se je žena počutila neprivlačno, nezaželeno in prizadeto, ker se niste mogli vzburiti na njeno pobudo za spolne odnose. Takrat je tudi ona začutila odsotnost tistega, kar vi občutite večino časa oziroma takrat, ko doživite njeno zavrnitev.

Glede na to, da vaša žena kaže majhno zanimanje za spolne odnose vse od začetka vajine zveze, to je od njene zgodnje odraslosti, in glede na to, da zato niste pritiskali nanjo in ste torej (poskušali) sprejeti njen »tempo« in se prilagoditi njenim potrebam in željam, lahko sklepamo, da je bila zadovoljna z vajinim odnosom in vzroka njenega nezanimanja za spolne odnose ni iskati v vas oziroma vašem odnosu do nje. Namreč, neredko so moški s svojim neprimernim odnosom krivi za partneričino »ohladitev«.

V zadnjem stavku ste omenili možnost razpada vajinega zakona. Vaše nezadovoljstvo je torej doseglo tisto raven, ko je za vas tudi ločitev ena izmed možnosti. V tem trenutku vam lahko svetujem le, da se ne prenaglite, ampak najprej poiščite strokovno pomoč. Zglasita se z ženo pri strokovnjaku za reševanje zakonskih težav, kakršne so vajine. Mislim, da lahko pogovor z usposobljeno in nepristransko osebo prinese marsikatero spremembo v vajino spolno življenje.