Uradnik je ravnal protipravno

Zahvaljujem se vam za zelo zanimivo vprašanje, na katero bom z veseljem odgovoril, saj posega na področje tradicionalne arogance upravnih organov v odnosu do državljanov. Zato si dajmo najprej naliti čistega vina glede pravnih vidikov obnašanja uradnika. Temeljno načelo upravnega postopka je načelo varstva pravic strank (7. člen ZUP), v skladu s katerim morajo upravni organi pri postopanju in odločanju omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice.

V tem okviru morajo še toliko bolj paziti na to, da lahko čim lažje zavarujejo pravice deprivilegirane skupine ljudi, med katere štejejo tudi invalidi. Iz tega zornega kota je bilo torej uradnikovo ravnanje protipravno. Poleg tega pa si uradnik povsem napačno razlaga tudi načelo enakosti pred zakonom. Če bi bil namreč nekoliko bolje seznanjen z vsebino pojma enakosti pred zakonom, kot ga razume tudi ustavno sodišče, bi vedel, da to pomeni, da je treba enake pravne položaje obravnavati enako, različne pa različno. Poenostavljeno povedano, če je oseba invalid, mora imeti pri upravni obravnavi drugačno obravnavo (prednost) pred osebo, ki ni invalid.

Naj se ob tem obregnem še ob problem tako imenovanega črkobralstva pri ljudeh, ki v naši državi zasedajo položaje, ki zahtevajo vsaj neko osnovno poznavanje pravnih predpisov, med katere spadajo tudi državni uradniki. Če bi te gospe in gospodje poznali vsaj osnove tega, kako je treba razlagati pravne norme, bi vedeli, da je treba pravne predpise v primeru dvoma vselej razlagati tudi v luči moralnih zapovedi. Da o pomanjkanju srčne kulture uradnika sploh ne zgubljam besed.