Gre očitno za šikaniranje

Veliki kitajski filozof Zhuangzi je že davno dejal: »Velika pamet je radodarna, malenkostna pamet pa je nagnjena h konfliktom.«

Pretiravanja z malenkostmi in drugimi trivialnostmi je nasploh razpoznavni znak malih birokratskih duš, ki svojega poslanstva ne razumejo kot služenja državljanom (oziroma varovanja interesov strank v postopku, kot določa tudi naš zakon o upravnem postopku), ampak kot postavljanje administrativnih ovir, kjer koli in kadar koli je to mogoče. Pri tem seveda ne preseneča, da se skoraj v vsakem uradu najde kakšna taka mala duša, saj prav taka okolja ponujajo idealne življenjske razmere za ljudi, ki si nikoli niso mogli, niso znali (ali pa niso hoteli?) privoščiti luksuza širšega, empatičnega ali celo ustvarjalnega razmišljanja, ki bi jih delalo srečnejše v življenju in obenem bolj izpolnjene v poklicu, ampak so se zadovoljili z delovnim okoljem, kjer jim je bila edina motivacija plača, edini »modus operandi« pa nekritično izpolnjevanje (še tako neumnih) pravil in ukazov nadrejenih. Večini upravnim šefom pa seveda še na kraj pameti ne pade, da bi svoje ovčice vzgajali kako drugače – da bi jih denimo naučili večplastnega razmišljanja ali pa bolj konstruktivnega odnosa z državljani – denimo z iskanjem vzajemno sprejemljivih rešitev, ki bi ustrezale tudi tem, saj jim mnogo bolj ustreza, da imajo na voljo ubogljivo in čim manj razmišljajočo vojsko, ki vestno izpolnjuje njihove ukaze.

In tako je začarani krog sklenjen. Izživljanje z različnimi malenkostmi, nepomembnimi ali/in pravno dvoumnimi ukrepi nekaterih birokratov v upravnih postopkih je možno prav zato, ker tako početje marsikje velja za »business as usual«, saj ga tiho obravnavajo šefi in ga nihče ne preganja, deloma pa tudi zato, ker državljani ne poznajo pravnih sredstev, s katerimi bi ga lahko preprečili.

43. člen Gradbenega zakona določa, da pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, če med drugim preveri, da iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba, pri čemer pa Pravilnik o projektni dokumentaciji jasno določa, da se za komunalno oskrbo, ki sledi napredku tehnike se štejejo zlasti alternativni sistemi oskrbe s pitno vodo, kot je zbiranje deževnice in sodobni načini filtriranja oziroma lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, kadar je glede na predpise o oskrbi s pitno vodo ta dovoljena. 

Omenili ste, da vam predpisi dovoljujejo samooskrbo s pitno vodo, zato ni nobenega dvoma, da bi vam moral upravni organ odobriti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in vam ga, če izpolnjujete tudi vse druge zahteve, izdati. Vsako drugačno ravnanje bi lahko označili za čisto šikaniranje. Tedaj bi lahko o tem obvestili upravno inšpekcijo.

Upravni inšpektor lahko preveri, ali uradnik izvaja javna pooblastila nestrokovno, nevestno ali malomarno, in če ugotovi, da je tako, predlaga pristojnemu organu, da začne postopek odvzema javnih pooblastil takemu uradniku.

V vašem primeru gre očitno za šikaniranje, ki vam ga verjetno ne bo uspelo rešiti z razumnim razgovorom z uradnico, zato vam svetujem, da čim prej sprožite omenjeni postopek pri upravni inšpekciji.