Več poti do rešitve

Iz opisa vaših težav sklepam, da gre za generalizirano anksiozno motnjo. Neobvladana zaskrbljenost je stalna in se ne nanaša na določeno stvar.

Obstaja več teorij o vzrokih za anksiozno motnjo. Po psihoanalitski teoriji gre za podzavesten konflikt med id impulzi in egom, ki ne dovoli tem impulzom, da bi jih izrazili, ker se boji kazni.

Druga teorija meni, da je anksioznost pogojena z zunanjimi vplivi in vzgojo. Nekateri dajejo poudarek temu, da je anksiozna oseba doživljala boleče izkušnje, na katere ni imela vpliva. Tudi genetska predispozicija naj bi obstajala.

Te poglede sem vam naštela zato, ker poznamo glede na osnovno izhodišče različne vrste terapije. Psihoanaliza pomaga, da se zaveste globljih vzgibov, ki vodijo v anksioznost, in jih nato lahko obvladate.

Pri vedenjsko-kognitivni terapiji lahko med drugim pričakujete intenzivni trening sproščanja ter učenje socialnih spretnosti, kot je asertivnost.

Za pomoč pri odstranjevanju težav se lahko obrnete na psihologa. Lahko pa sami preberete o avtogenem treningu ali drugih sprostitvenih tehnikah, kot je denimo mišična relaksacija, in jih natrenirate. Obstaja nekaj dovolj varnih in učinkovitih zdravil, a jih najverjetneje res ne boste niti potrebovali.