Če ne gre drugače, jim zagrozite z upravno inšpekcijo

Zahvaljujem se za vaše vprašanje, ki prav zares odseva birokratske nesmisle, ki so že kar tragikomični. Seveda ste kot zakoniti zastopnik otroka s posebnimi potrebami v celoti pooblaščeni, da zanj opravljate vse pravne posle, vključno s pridobitvijo certifikata SIGOV za dostop do E-uprave, ZZZS, zVem, ipd. Zastopanje je namreč del starševske skrbi za otroka, ki pomeni obenem pravico in tudi obveznost staršev. 

Praksa upravne enote, v skladu s katero omenjajo, da mora zahtevek za pridobitev omenjenega certifikata podpisati oseba s posebnimi potrebami in ne njen zakoniti zastopnik, odraža globoko nepoznavanje pravnih predpisov s strani tega organa, saj je vsakemu študentu prava jasno, da zakonito zastopstvo pomeni, da oseba, ki pridobi tak status na osnovi sodne odločbe, v celoti vstopi v pravni položaj zastopanega. Ker domnevam, da so na upravni enoti zaposleni tudi kakšni pravniki, se sprašujem, kdo jih za njihovo neznanje plačuje 

Povsem neprimerno je, da vas upravna enota zdaj pošilja od Poncija do Pilata glede urejanje teh najosnovnejših postopkov, ki jih potrebuje otrok s posebnimi potrebami. Svetujem vam, da vztrajate, da problem rešijo na upravni enoti, zahtevajte njihovega predstojnika in mu v primeru, če se bo še naprej sprenevedal, zagrozite z upravno inšpekcijo in drugimi pravnimi sredstvi.