To je nezaslišano in nedopustno

Zahvaljujem se vam za nadvse zanimivo vprašanje, ki posega v kronično zasidran problem razbohotene birokracije in predvsem neodzivnosti marsikaterega uradnika na upravnih enotah, ki bi se moral zavedati, da je – tako kot pravilno ugotavljate – na svojem položaju zaradi nas državljanov (javna uprava bi morala delovati kot servis državljanov), ne pa da imamo državljani včasih občutek, da smo odvisni od milosti uradnikov, da opravijo storitev, ki bi jo že tako ali tako morali opraviti po zakonu. To je nezaslišano in nedopustno.

Sankcije zaradi neustreznega delovanja uradnikov sicer obstajajo, in sicer tako na ravni upravne inšpekcije kot tudi na ravni civilnih oz. odškodninskih postopkov. Upravni inšpektor ima tako pravico do vstopa v prostore organa in pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na upravne postopke in upravno poslovanje.

Če so pri nadzoru ugotovljene kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje pravic oziroma pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega postopka, ki niso odpravljene v določenem roku, lahko upravni inšpektor z odločbo odredi, da se uradna oseba ponovno udeleži usposabljanja za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Prav tako pa lahko upravni inšpektor predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo, ki je kršila pravila upravnega postopka.

Sankcije so torej precej mile in žal nekaj podobnega velja tudi za odškodninske postopke. Kar zadeva odškodninsko odgovornost javnega uslužbenca do tretjih oseb, zakon namreč določa, da za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec tretji osebi, nasproti tej osebi odškodninsko odgovarja delodajalec, tretja oseba pa lahko kot oškodovanec zahteva povračilo škode tudi neposredno od tistega, ki ji je protipravno povzročil škodo, a le, če je bila škoda povzročena naklepno.

Konkretno to pomeni, da v primeru, če bi se izkazalo, da vam je uradnik s svojim obnašanjem povzročil tudi škodo, bi lahko v tem primeru povračilo škode terjali tudi neposredno od njega, a le, če bi se izkazalo, da vam je škodo povzročil naklepno, sicer pa le od njegovega delodajalca, torej od upravne enote, pri kateri je javni uslužbenec (uradnik) zaposlen.