Zoper odločbo o razlastitvi se pritožite na okoljsko ministrstvo

Nedavno sem nekje prebral, da je pojav narcisoidnih psihopatov, ki znatno obvladujejo tudi slovensko politično in poslovno sceno, posledica pomanjkanja negativne selekcije v nekdanjih državah vzhodnega bloka, ki so zavestno zatirale tisto pravo, intelektualno elito, zaradi česar so namesto predstavnikov te na površje priplavali različni neizobraženi in nerazsvetljeni lopovi in prevaranti ter postopno zasedli pomembne družbene položaje. Tak sistem naj bi podedovala tudi Slovenija, kar pojasnjuje pojav ogromnega števila pokvarjenih in nesposobnih politikov in gospodarstvenikov v naši državi.

No, sam bi dodal še to, da je dejstvo, da na številnih pomembnih političnih in gospodarskih položajih že predolgo vedrijo posamezniki, ki so v osebnem razvoju obstali na začetni stopnji znamenite lestvice hierarhije človekovih potreb, ki jo je oblikoval sloviti ameriški psiholog Abraham Maslow; na tej lestvici je najnižja stopnja povezana le z zadovoljitvijo materialnih potreb (beri: s kopičenjem materialnih dobrin), najvišja pa z etičnostjo in samo uresničitvijo, tudi posledica tega, da se intelektualna elita zavestno odmika od politike, ker so v njej pravila igre pač postavljena na obupno nizki ravni, na katero se pač intelektualci nočemo in se nam ni treba spustiti. Posledica tega je seveda začarani krog, v katerem smo obsojeni na vladavino različnih šerifov, ki so po Maslowovi lestvici končali le osnovno šolo ali pa še te ne. Taki se v političnem »kupleraju«, ki vlada v podalpski državici, pač znajdejo kot ribe v vodi.

Ni potrebna kakšna poglobljena analiza za ugotovitev, da tudi vaš župan spada v to šerifsko kasto roparjev javnega denarja, kar ne nazadnje dokazuje tudi njegova pravnomočna obsodba za koruptivno ravnanje, pri čemer seveda žalosti dejstvo, da lahko v Sloveniji z javnim denarjem še naprej upravljajo ljudje, ki so bili že pravnomočno obsojeni zaradi dejanj, povezanih s korupcijo.

Omenjate, da je upravni organ zoper vas začel nujni postopek razlastitve (to je razlastitev, ki je izvršljiva še pred pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi), zato vam svetujem, da se zoper odločbo o razlastitvi, ki jo je izdal upravni organ, pritožite na okoljsko ministrstvo; navedite vse morebitne nezakonitosti v sami odločbi o razlastitvi. Navedite, da v konkretnem primeru niso podani pogoji za razlastitev, saj namen razlastitve očitno ni javna korist. Prav tako preverite, ali je upravni organ v odločbi o razlastitvi natančno obrazložil, zakaj se je odločil za nujni postopek razlastitve. To je namreč njegova dolžnost. Če bodo vaše navedbe pravilne in ustrezno argumentirane, bo drugostopenjski organ odločbo o razlastitvi razveljavil, vam pa povrnil vse stroške in tudi odškodnino zaradi nezakonitega postopka razlastitve.

Kar zadeva odškodnino za razlastitev, vam svetujem, da ne privolite v podpis sporazuma o odškodnini, ampak vztrajajte, naj o njej odloči sodišče v nepravdnem postopku. Po zakonu mora odškodnina obsegati vrednost nepremičnine glede na njeno dejansko rabo in stranske stroške, povezane z razlastitvijo, kot so selitveni stroški in izgubljeni dobiček za čas selitve.