Če boste napisali oporoko, bodo vaše premoženje v celoti dedovali vaši oporočni dediči

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Predvsem bi bilo treba najprej ugotoviti delež vsakega od vaju na skupnem premoženju. Kar zadeva vikend, gre pri njem še vedno za vajino skupno premoženje, saj je bilo pridobljeno v obdobju vajine zunajzakonske skupnosti. A glede na to, da omenjate, da ste ga kupili sami, pa tudi prenovili sami, bo vaš delež na tem premoženju verjetno precej višji, kot delež vašega partnerja.

Kar se tiče dedovanja po vas, je to odvisno zlasti od tega, ali bo šlo za oporočno, ali pa za zakonito dedovanje. Če boste napisali oporoko, bodo vaše premoženje v celoti dedovali vaši oporočni dediči (tisti, ki jih boste označili v oporoki, denimo partner).

Vaša sestra načelno ne bo dedovala, razen, če bi se izkazalo, da je trajno nezmožna za delo in nima potrebnih sredstev za življenje. Sestra se namreč uvršča med tako imenovane relativne nujne dediče, ki so upravičeni do nujnega deleža le pod zgoraj omenjenima pogojema (kumulativno morata biti podani okoliščini trajne nezmožnosti za delo in neobstoja potrebnih sredstev za življenje). V primeru, če bi bila vseeno nujni dedič, bi ji pripadla tretjina deleža, ki bi ji sicer šla po zakonitem dednem redu.   

Kar se tiče dedovanja po partnerju, pa ima njegov sin položaj nujnega dediča, kar pomeni, da bi mu pripadel nujni delež.

S partnerjem bi se lahko načelno dogovorila tudi za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta se namreč lahko pod določenimi pogoji sklene tudi med zunajzakonskimi partnerji.

Za dodatna pojasnila pa vam svetujem, da se obrnete na ustreznega pravnega strokovnjaka.