Prijava bivališča je obvezna tudi po zakonu

Hvala za postavljeno vprašanje. Ko sem natančno prebral vaš zapis, sem ugotovil, da je »glavnina« vajinega spora, če temu lahko tako rečem, nasprotovanje partnerja vaši želji, da bi se uradno preselili k njemu. Kot pravnik se bom v tem odgovoru osredotočil le na pravne vidike vajinega problema (čeprav je vprašanje širše in bi bilo »zrelo« tudi za odgovor kakšnega psihologa ali družinskega terapevta).  

Poglejva najprej dejstva: omenjate, da pri partnerju »de facto« živite že tretje leto, formalno pa še vedno živite na drugem naslovu. Partnerju ste jasno postavili željo, da želite, da se tudi uradno preselite k njemu in si na ta način uredite življenje. Vaša želja je povsem razumljiva in legitimna, še toliko bolj, ker je prijava bivališča obvezna tudi po zakonu.

Zakon o prijavi prebivališča namreč izrecno določa, da je državljan dolžan prijaviti stalno prebivališče v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebiva. To pomeni, da bi morali vaše stalno prebivališče na partnerjevem naslovu (že) prijaviti.   

Če bi kdorkoli - denimo vaš partner - zanikal dejstvo, da pri njem stalno prebivate, naj vam bo v pomoč tudi definicija stalnega prebivališča, ki se glasi takole: to je »naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.« 

Glede na opis, ki ste ga podali v vašem vprašanju, da namreč že tretje leto živite s partnerjem na njegovem naslovu (pa čeprav po pošto in obleko še vedno hodite domov), je očitno, da pri partnerju stalno prebivate. Naj vam v zvezi s tem pojasnim, da partner, ki vam (očitno) dovoli bivati na njegovem naslovu ne sme omejevati vaše prijavne obveznosti in se lahko v tem primeru kaznuje za prekršek z globo v višini od 200 do 600 evrov.

Tudi v primeru, če bi se morda izkazalo, da ne izpolnjujete pogojev za stalno bivanje pri njem, pa je dobro vedeti, da ste v tem primeru dolžni na upravni enoti prijaviti (vsaj) svoje začasno bivališče, partner pa vam tega ne sme omejiti ali preprečiti, saj ga tudi v tem primeru lahko doleti denarna kazen.

Glede na partnerjevo neodločnost, in ne nazadnje tudi glede na dejstvo, da z odsotnostjo prijave stalnega oziroma začasnega bivališča tudi sami kršite zakon, vam svetujem, da stvari vzamete v svoje roke in čim prej prijavite svoje bivanje. Na ta način bo vaš pravni status vsaj glede tega urejen. Drugo vprašanje pa je seveda, kako bo z vajinimi premoženjskopravnimi ali/in dednopravnimi razmerji – to pa je že druga zgodba.