Prednost ima kasnejša oporoka

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Temeljno »oporočno« načelo je, da je oporočitelj skoraj povsem svoboden pri odločitvi glede tega, komu bo z oporoko naklonil svoje premoženje.

Poleg tega v dednem pravu velja tudi načelo testamentum posterior derogat testamentum priori (kasnejša oporoka prevlada (razveljavlja) prejšnjo), kar dejansko pomeni, da ima prednost kasnejša oporoka, s katero je oče večino premoženja zapustil svoji ljubici.

Zakon sicer določa tudi to, da lahko nekatera določila prejšnje oporoke ostanejo v veljavi, a le pod pogojem, če niso v nasprotju z določili kasnejše oporoke (tak primer bi denimo bil, če bi oče v prejšnji oporoko določeno premoženje namenil vam, to premoženje pa z novo oporoko izrecno ne bi namenil svoji ljubici).

No, brez vsega premoženja pa s sestro vendarle ne bosta ostali, saj vama bo v vsakem primeru pripadel vsaj nujni delež, ki znaša polovico zakonitega deleža.