Pogovorite se z očetom

Zahvaljujem se vam za zelo zanimivo vprašanje. Kar se tiče izročiteljevih dolgov, velja temeljno pravilo, v skladu s katerim sinovi načelno niste odgovorni za očetove dolgove, razen, če je bilo ob izročitvi in razdelitvi določeno kaj drugega.

Kar pa se tiče očetovih upnikov, je položaj nekoliko bolj kompleksen. Ti upniki namreč lahko izpodbijajo tako izročitev (in razdelitev) ob pogojih, ki sicer veljajo za izpodbijanje neodplačnih razpolaganj. Glede izpodbijanja takih razpolaganj sicer velja, da lahko vsak upnik, čigar terjatev je že zapadla v plačilo, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika (v tem primeru vašega očeta), če je bilo to dejanje storjeno v škodo upnikov.  

Pri neodplačnih razpolaganjih, za katere je šlo v vašem primeru je sicer uveljavljena domneva, v skladu s katero se šteje, da je dolžnik vedel, da s takim razpolaganjem škoduje upnikom in se za njihovo izpodbijanje ne zahteva, da je bilo tretjemu (vam) to znano, ali bi vam moralo biti znano.

Glede na to vam svetujem, da čim prej stopite v stik z očetom, da razčistite, kako je z njegovimi dolgovi oziroma z njihovim odplačevanjem upnikom.