Nujnih dedičev ne bo mogoče razdediniti

Spoštovana,

zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Nujni delež, ki pripada nujnim dedičem je zakonska kategorija, ki obstaja ne glede na voljo oporočiteljev. To pomeni, da ga je zelo težko »obiti«. Edina pravna instituta, ki to omogočata sta razdedinjenje in pa dedna nevrednost.

Ker domnevam, da moževa otroka iz prve zakonske zveze ne bo mogoče razdediniti, oziroma jih izreči za dedno nevredne (pogoji so zelo strogi), bi bila ena izmed možnosti tudi sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Tako pogodbo bi morala podpisati oče in sin, podpisana mora biti v obliki notarskega zapisa, torej pri notarju. Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju je treba paziti na to, da se te v praksi v resnici izvršujejo in po možnosti hraniti vse dokaze o njenem izvrševanju (račune, fotografije, izjave prič ipd.), saj se pogosto dogaja, da užaljeni nujni dediči take pogodbe izpodbijajo na sodišču.