Žal boste morali počakati na zapuščinski postopek

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Tako je, kot ste zapisali – pravico do pridobitve informacij v zvezi s sklenitvijo pravnega posla s strani očeta, ki so mu diagnosticirali Alzheimerjevo demenco ima bodisi oče, bodisi njegova partnerka. Glede na to, da oče, kot omenjate, trpi za boleznijo, s katero je prizadet njegov spomin, od njega te informacije očitno ne boste uspeli pridobiti, veliko vprašanje pa je, ali vam bo to informacijo zaupala njegova partnerka.

Žal boste morali v tem primeru počakati na zapuščinski postopek. Ker ste očetova dedinja prvega dednega reda, se imate seveda pravico vključiti v zapuščinski postopek. Priporočam vam, da v tem primeru na sodišču preverite, kdaj bo razpisana zapuščinska obravnava po očetu.  

Če boste izvedeli, da je oče stanovanje partnerki prepisal z darilno pogodbo, boste lahko na zapuščinski obravnavi uveljavljali nujni delež in zahtevali vračilo darila v zapuščino. Pozor – nujni delež morate uveljavljati samoiniciativno, sodišče vas na to pravico ne bo opozorilo. Težje bi bilo z izpodbijanjem pogodbe o preužitku, saj bi morali med drugim dokazati, da se taka pogodba sploh ni izvajala.