Odlok je diskriminatoren in ustavnopravno krepko sporen

Hvala za izjemno aktualno postavljeno vprašanje. Naj že v uvodu poudarim, da je sprejemanje odlokov »čez noč«, se pravi tistih, ki se sprejmejo ob petih popoldne in začnejo veljati ob polnoči, že v izhodišču izjemno pravno sporno, saj posegajo v pravico državljanov do pravne varnosti. Državljani morajo namreč imeti na voljo ustrezen čas, da se pripravijo na veljavnost določenega odloka oz. ukrepa.   

Sprejemanje tovrstnih ukrepov bi lahko bilo utemeljeno le z argumentom nujnosti, ki konkretno izhaja iz zakona o nalezljivih boleznih v zvezi z varovanjem javnega zdravja in z argumentom sorazmernosti - tak ukrep ne bi smel nesorazmerno poseči v pravico posameznika do svobode gibanja, ki je ustavno varovana človekova pravica (32. člen Ustave RS).    

Pri »pavšalni« prepovedi izstopanja državljanov v vse tako imenovane rdeče države (države na rdečem seznamu) ni izpolnjen niti argument nujnosti niti argument sorazmernosti. Državljani, ki izstopajo iz Republike Slovenije v druge države namreč prav v ničemer ne ogrožajo javnega zdravja v Republiki Sloveniji, saj državo zapuščajo in ne, da vanjo vstopajo. Ukrep torej ni nujen z vidika zaščite javnega zdravja.

Povsem neprepričljiv je bil tudi argument vladne strani, da želi z ukrepom prepovedi vstopanja v rdeče države zamejiti vnos virusa iz balkanskih držav. Tudi, če bi se denimo oseba med vikendom odpravila v Bosno ali v Makedonijo, namreč potrebuje za povratek v Republiko Slovenijo dokazilo o opravljenem PCR testu v eni izmed držav Schengenskega območja, kjer je goljufanje s ponarejenimi testi tako rekoč nemogoče, kar pomeni, da je varovalka, namenjena zaščiti javnega zdravja že tako ali tako pravno vzpostavljena.

Poleg tega pa je vlada s tem prozornim argumentom v isti koš kot vse »balkanske popotnike« vrgla tudi vse ostale državljane, ki potujejo v rdeče države - denimo poslovneže, ki imajo nujni sestanek na Dunaju, ali pa vas, ki imate nujno poslovno pot v Zagreb. Odlok kot izjeme ne upošteva niti varovanja ali reševanja premoženja v tujini: če odlok beremo dobesedno, vas lahko policist na meji zavrne celo v primeru, če vam je počila vodovodna cev in imate poplavo na vaši nepremičnini na Hrvaškem. 

Ob tem pa je odlok tudi diskriminatoren, saj dopušča vstop v rdeče države tistim, ki so že bili cepljeni in tistim, ki so covid-19 že preboleli, ne pa tudi tistim, ki razpolagajo z negativnim PCR testom, kar pomeni, da država pravzaprav kaznuje tiste, ki so se vestno držali ukrepov in so se okužbi z virusom doslej uspešno izognili.

Evropska komisija je že pred časom poudarila, da je kakršno koli diskriminiranje pri prehodu državnih meja (denimo takšno, ki bi dajalo prednost zgolj cepljenim posameznikom), absolutno nedopustno. Odlok je torej pravno popolnoma neprebavljiv in tudi ustavnopravno krepko sporen.