Mediacija je lahko koristna, saj je nekakšna podlaga za sodni postopek razveze

Mediacija v družinskih zadevah je opredeljena kot postopek, v katerem udeleženke ali udeleženci prostovoljno s pomočjo ene nevtralne tretje osebe – mediatorja – ali več skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz medsebojnih družinskih razmerij.

Mediacija se lahko izvede kadar koli – pred začetkom sodnega postopka, med njim ali po koncu, obsega pa pomoč pri urejanju osebnih in premoženjskih razmerij.

Večinoma se sicer izvaja pred začetkom sodnega postopka za oblikovanje predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, njegovem preživljanju in stikih s starši ali drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.

Če gre za vrsto nadaljevanja predhodnega svetovanja in je med njim dosežen sporazum, sodišče sprejme ta sporazum na zapisnik in ga zapiše v obliki sodne poravnave.

Mediacija je torej lahko koristna, saj je nekakšna podlaga za sodni postopek razveze. Njeni učinki sodnega postopka ne podaljšajo, temveč ga olajšajo oziroma skrajšajo.