Čim prej pridobite soglasje vaših staršev in brata

Zahvaljujem se za vaša vprašanja. V vašem primeru vam priporočam, da z možem v oporoki določita vaše starše in brata za izvršitelje oporoke.

Dolžnost izvršiteljev oporoke je zlasti ta, da skrbijo za zapuščino, da jo upravljajo, da skrbijo za plačilo dolgov in volil, in sploh za to, da se oporoka izvrši tako, kakor je želel oporočitelj. Izvršitelji oporoke lahko sicer odklonijo opravljanje te dolžnosti, zato vam priporočam, da glede tega čim prej pridobite njihovo soglasje.

Izvršitelji oporoke imajo sicer pravico do povračila stroškov in do nagrade za svoj trud, kar se jim izplača iz razpoložljivega dela zapuščine po odločbi sodišča, kateremu morajo izdati račun za svoje delo.

Sodišče lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razreši izvršitelja oporoke, če njegovo delo ni v skladu z oporočiteljevo voljo ali z zakonom. Če bi otroci torej ugotovili, da vaši starši in brat svojega dela ne opravljajo dobro ali da prihaja celo do zlorab v zvezi z izvrševanjem oporoke, naj o tem obvestijo sodišče, ki bo nato ukrepalo in jih razrešilo.

Starši vašega moža so sicer po zakonu nujni dediči, a le v primeru, če ne bi prišlo do dedovanja v prvem dednem redu (v prvi dedni red spadajo zakonec zapustnika in njegovi otroci), kar pomeni, da obstaja precej majhna možnost, da bi lahko po njem zahtevali nujni delež.