Prof. dr. Janko Strel je »oče« športnovzgojnega kartona«, danes imenovanega SLOfit, človek, ki je z vsakim korakom živel svoje življenjsko poslanstvo. Centralni informacijski sistem športnovzgojni karton (ŠVK), razvit v Sloveniji med leti 1969 in 1989, s katerim spremljamo in vrednotimo vsakoletne spremembe v telesni zmogljivosti šolajočih se otrok in mladine, je po svoji sistematičnosti evropska posebnost. 

ŠVK je eden od Strelovih največjih dosežkov. Njegova uradna uvedba prav letos praznuje 30-letnico. Za to je zaslužen prav on, saj je med letoma 1994 in 2000 opravljal funkcijo državnega sekretarja za šport na pristojnem ministrstvu. Takrat je z vrhunsko ekipo zastavil tudi številne smernice razvoja slovenskega športa v novonastali državi. 

Leta 2000 je prejel Bloudkovo nagrado, pred petimi leti pa še najvišje priznanje republike Slovenije na področju visokega šolstva. Njegovo delo je bilo opaženo tudi v tujini, kjer so mu leta 2014 podelili častni križ za življenjsko delo, priznanje svetovne zveze športnih pedagogov FIEP. 

Med drugim je nekdanji profesor na Fakulteti za šport soavtor poglobljenega dela Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje: vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu (uredili so jo Jaka Strel, Gregor Mišič, Janko Strel in Tomaž Glažar). Knjiga je zbirka prispevkov avtorjev k interdisciplinarnemu pristopu preventivne zdravstvene dejavnosti. Oblikujejo sodobno vizijo in konceptualno strukturo centrov za krepitev zdravja, ki predstavljajo novo organizacijsko obliko v zdravstvenih domovih. 


V zadnjem intervjuju za revijo Ona je govoril o tem, da so preproste spremembe v življenjskem slogu, med katerimi je v vrhu redno gibanje, najučinkovitejša dolgoročna naložba v preventivo pred številnimi boleznimi in poškodbami. »V primerjavi z evropskim prostorom smo Slovenci precej visoko športno aktivni. Zahvaliti se gre kakovostni in več desetletij trajajoči bazi, ki se začne že pri otrocih,« je povedal. Glede na to, da živimo v debelilnem okolju – to je v okolju, v katerem je človek izpostavljen številnim možnostim prevelikega energijskega vnosa in obenem premajhne energijske porabe tudi zaradi agresivnega trženja hrane, je uresničitev Strelovih vizij o kakovostni športni vzgoji danes morda bolj pomembna kot kdaj koli.

Svojcem, prijateljem in vsem, ki se jih je dotaknilo življenje in delo prof. Janka Strela, izrekamo iskreno sožalje.