Pozorno preučite zavarovalno polico

Spoštovana,

zahvaljujem se vam za vprašanje, na katerega vam bom poskusil odgovorite glede na razpoložljive podatke.

Obseg zavarovalnega kritja pri zavarovanju rizika odpovedi je odvisen od konkretne zavarovalne police, ki ste jo sklenili pri dotični zavarovalnici. Glede na to, da je bila turistična agencija posrednik pri sklenitvi tovrstnega zavarovanja, od nje zahtevajte, naj vam to zavarovalno polico izroči (če je še nimate), nato pa si oglejte, kako je z zavarovanjem rizika odpovedi potovanja v primeru bolezni družinskega člana.

Naj omenim, da nekatere zavarovalnice krijejo tudi tovrsten riziko odpovedi, nekatere pa le riziko v primeru, če zboli oseba (ali osebe), ki naj bi odpotovala. Morebitno vračilo denarja je torej odvisno od tega, kakšne vrste zavarovanja ste sklenili.

Srečno!