Pred prihodom preverite, ali ponudnik turističnih storitev sprejema bone

Hvala za zastavljena vprašanja. 

Nedavno je bila sprejeta Uredba o načinu unovčitve bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema FURS ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov. Tudi tokrat so se pisci paragrafov zelo »potrudili«, da je naziv uredbe kar se le da dolgovezen in kompliciran, zato bom v nadaljevanju uporabljal le izraz »Uredba«.  

Kar se tiče prenosljivosti bonov, je odgovor pozitiven. V skladu z Uredbo je bone torej mogoče prenašati, in sicer med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (kar pomeni, da lahko tudi vaša partnerica bon prenese na svojo mamo). V tem primeru mora mama ponudniku storitev (denimo hotelirju) predložiti izjavo na posebnem obrazcu (tako imenovana »Izjava upravičenca o prenosu bona«), ki jo mora podpisati vaša partnerica. Na izjavi naj vpiše svoje ter mamine osebne podatke (ime, priimek in EMŠO) pa tudi sorodstveno razmerje (hči – mati), vpiše naj tudi datum, ter izjavo podpiše. 

Omenil bi, da je bon mogoče prenesti le enkrat, in to v njegovi celotni vrednosti. To pomeni, da lahko partnerica prenese le celotno vrednost bona (200 evrov). Če je morda bon delno že izkoristila, ga v preostali vrednosti ne more več.  

Kar zadeva sam postopek unovčitve bona Uredba določa, da jih lahko unovčite od 19. junija do 31. decembra, na dan prihoda v nastanitev pa morate ob prijavi ponudnika storitev (hotelirja, lastnika turistične kmetije, planinske koče ipd.) seznaniti, da nameravate za opravljeno storitev unovčiti bon, pri tem mu boste morali pokazati še svoj osebni dokument.

Priporočam sicer, da ponudnika turističnih storitev pred vašim prihodom (denimo 7 dni pred prihodom, lahko tudi prej) za vsak primer še posebej povprašate, ali za te storitve sprejema turistične bone, saj bonov ni dolžan sprejeti, če bi se tako odločil. Velika verjetnost sicer obstaja, da bo turistične bone sprejel, a vseeno. Če jih morda ne sprejema, vi pa rezervacije ne bi odpovedali pravočasno v skladu z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, se lahko zgodi, da boste morali v tem primeru storitev plačati iz svojega žepa. Previdnost zato ni odveč.

Kar zadeva rezervacijo storitve preko spletne platforme Booking.com, pa velja, da lahko bon unovčite tudi v primeru tovrstne rezervacije, vendar pa je pogoj, da storitev plačate neposredno pri ponudniku storitve, ne pa, da jo plačate Bookingu. Če želite rezervacijo opraviti preko Bookinga (včasih so namreč cene storitev v tem primeru nižje), vam priporočam, da ste pozorni na pogoje plačila. Če bodo ti predvidevali neposredno plačilo ponudniku, boste lahko svoj bon unovčili tudi na ta način.