Domnevno ste dolžni plačati premije do poteka triletnega obdobja

Predvsem naj vas opozorim, da niste posredovali dovolj informacij, na podlagi katerih bi vam lahko dal povsem točen odgovor. To bi bilo namreč možno šele po vpogledu v splošne pogoje poslovanja posamezne zavarovalnice, in še to v točno tistih pogojih, ki veljajo za tisto vrsto zavarovanja, ki ga je sklenila vaša sestra, saj so bili ti pogoji osnova za sklenitev zavarovalne pogodbe. Ni odveč poudariti, da so takšna mejna vprašanja tudi stvar poslovne zavarovalniške prakse, ki se razlikuje od zavarovalnice do zavarovalnice.

Navajate, da gre za sklenitev zavarovanja za deset let, zato naj ob tem pojasnimo, da domnevno v vašem primeru tiči problem v (zelo pogosti) določbi zavarovalniških pogojev, ki pravi, da v primeru, ko je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, in sicer tako, da to pisno sporoči drugi stranki. To pomeni, da odstop od sklenjene pogodbe pred potekom treh let od sklenitve pogodbe ni možen. Če pa je zavarovalnica pripravljena na predčasno prekinitev sklenjenega zavarovanja, ima zagotovo pravico do primernega nadomestila.

Pri tem gre še opozoriti na določbo 142. člena zakona o dedovanju, ki določa, da je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti podedovanega premoženja. Predpogoj za obstoj obveznosti dedičev za plačilo zapustnikovih dolgov je torej obstoj zapustnikovega premoženja. Dolgovi zapustnika, ki presegajo vrednost zapuščine, tako ne bremenijo dedičev. Vendar se to ne zgodi avtomatično, temveč morajo za to pravočasno poskrbeti dediči sami.

Pri vas gre za sklenjeno pogodbo, ki pa ima za posledico t. i. zapadle obveznosti, zato bi se dalo sklepati, da ste dolžni plačati zavarovalne premije do poteka triletnega obdobja, kasneje pa lahko zapustničino zavarovanje njeni dediči (kot univerzalni pravni nasledniki) prekinete, pri čemer morate upoštevati odpovedne roke, h katerim se je zapustnica zavezala s sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Naj še dodam, da ste zapustničini dediči odgovorni za njene obveznosti in dolgove, ki pa naj bi se po rednem teku stvari poplačali iz (vrednosti) podedovanega premoženja, zaradi česar se premoženjski položaj dedičev zaradi plačila zapustničinih obveznosti (dejansko) sploh ne more poslabšati.