To se lahko zgodi samo, če nimate dovolj sredstev za preživljanje

Zakonska možnost za to sicer obstaja, saj 13. člen zakona o dedovanju ureja opciji povečanja ali zmanjšanja dednega deleža. Če dedujete v prvem dednem redu, in, če nimate dovolj sredstev za preživljanje, potem lahko sodišču predlagate, da odloči, da boste dedovali tudi delež, ki bi sicer pripadal hčerkama.

Pogoj za povečanje dednega deleža v vašo korist je, da bi zaradi premajhnega dednega deleža lahko zašli v hudo pomanjkanje. Sodišče bo pri odločanju o povečanju dednega deleža v vašo korist verjetno presojalo, ali dejstvo, da ste trenutno brezposeln že pomeni, da bi zaradi sicer zakonitega dedovanja zašli v pomanjkanje, pri čemer bo upoštevalo vse okoliščine primera, tudi to, ali ste brezposeln po vaši krivdi, ali ne, vaše morebitne druge dohodke, pa tudi dohodke obeh hčera.