Odvzem nujnega deleža je možen, če je bila to izrecna volja pokojnika

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Izjeme od načela obveznega upoštevanja nujnega deleža oziroma nujnih dedičev so v zakonu o dedovanju navedene v dveh pravnih institutih: v tako imenovanem razdedinjenju nujnega dediča in v odvzemu nujnega deleža v korist potomcev. 

Oba ukrepa mora zapustnik izrecno nakazati v oporoki - ter v primeru ugovora razdedinjenih dedičev razloge, ki opravičujejo ukrepe, tudi dokazati. Instituta sta sicer po svoji pravni naravi nekoliko različna: pri razdedinjenju gre za sankcioniranje domnevno nevrednega dediča, ki se je huje pregrešil zoper zapustnika, pri odvzemu nujnega deleža v korist potomcev pa za skrb za morebitne dedičeve potomce (mladoletnike in polnoletne osebe, ki so pridobitno nesposobni). 

Za odvzem nujnega deleža v korist potomcev ni nujno, da obstajajo tako strogi pogoji, kot jih zakon določa za razdedinjenje, seveda pa mora zapustnik tudi v tem primeru dokazati, zakaj se je odločil za drastičen ukrep odvzema nujnega deleža v korist dedičevih potomcev. 

Odvzem nujnega deleža je torej možen, a samo, če je bila to izrecna volja vašega očeta, ki bi ta odvzem moral nakazati že v sami oporoki.