Svakove grožnje so prazne

Zahvaljujem se vam za vprašanje. Kar se svaka tiče, so njegove grožnje prazne, verjetno so bolj posledica njegove čustvene prizadetosti, ali pa določene zamere do vaše matere.

V skladu z zakonom o dedovanju namreč del zapuščine, ki bi šel prej umrlemu, če bi preživel zapustnika (v vašem primeru je to pokojna sestra) dedujejo njegovi otroci, zapustnikovi vnuki, in sicer po enakih delih.

Ča pa morda umre kateri od vnukov pred zapustnikom, pa dedujejo delež, ki bi šel njemu, če bi bil živ ob zapustnikovi smrti, njegovi otroci, torej zapustnikovi pravnuki, in sicer po enakih delih in tako naprej po vrsti, dokler je še kaj zapustnikovih potomcev.

 V vašem primeru to torej pomeni, da bi del zapuščine, ki bi po materi pripadel pokojni sestri dedovala (le) njena hčerka, ne pa mož pokojnice oziroma vaš svak.