Zoper očima lahko vložite tožbo zaradi motenja posesti

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Če predpostavljam, da je vaš očim edini lastnik omenjene stanovanjske hiše in se odloči, da bo vas in vašo mamo kar »vrgel ven iz hiše«, je dobro vedeti, da to ne bo šlo tako zlahka, saj vas v tem primeru varujejo pravila o varstvu posesti. Zoper očima bi namreč lahko vložili tožbo zaradi motenja posesti.

Poleg tega pa bi bilo treba odgovoriti tudi na vprašanje glede lastniškega statusa nepremičnine. V primeru, če bi očim pridobil nepremičnino tedaj, ko je z mamo že bil v zunajzakonski skupnosti (pri čemer je treba najprej ugotoviti, ali je sploh šlo za tako skupnost, domnevam pa, da je ta v vašem primeru obstajala), potem je taka nepremičnina v solastništvu obeh in se v primeru delitve načelno razdeli na polovico.

 Drugače je v primeru, če bi se izkazalo, da je stanovanjska hiša posebno premoženje očima (da jo je pridobil takrat, ko še ni bil v zunajzakonski skupnosti z mamo). V takem primeru je položaj mame slabši, saj gre izključno za očimovo premoženje, mama pa bi lahko v tem primeru po najboljšem scenariju od njega zahtevala vračilo vlaganj v nepremičnino.