Čim prej pravno ukrepajte

Zahvaljujem se za vaše vprašanje.

Na tako obnašanje soseda je vsekakor treba pravno odreagirati, saj bi v nasprotnem primeru priznali, da bo primitivizem prevladal nad civiliziranim obnašanjem in nad spoštovanjem dobrososedskih odnosov.

V skladu s Stvarnopravnim zakonikom mora lastnik nepremičnine pri njeni uporabi opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo (to je tako imenovana prepovedana imisija).

Kot ste opisali, gre v vašem primeru za tipičen primer take prepovedane imisije. 

V primeru protipravnega vznemirjanja, kot ga izvaja vaš sosed, imate na voljo vložitev tako imenovane negatorne tožbe, v skladu s katero lahko zahtevate, da vznemirjanje preneha in se prepove nadaljnje vznemirjanje.

V primeru, če bi vam zaradi vznemirjanja nastala tudi škoda (ta pa lahko nastane tudi v obliki telesnih ali duševnih bolečin), lahko poleg tega od soseda zahtevate tudi odškodnino.

Priporočam vam, da čim prej najamete ustrezno pravno pomoč (pravnika oziroma odvetnika), ki bo v vašem imenu prevzel komunikacijo s sosedom in zoper njega vložil tudi ustrezna pravna sredstva.