Delovanje vašega očeta je, milo rečeno, patetično

Francoski zdravnik in intelektualec, Nobelov nagrajenec za medicino Alexis Carrel, avtor uspešnice Človek, neznano bitje (L'Homme, cet inconnu), je nekoč lucidno dejal, da je ljubosumje v nasprotju z zakoni življenja, ker je v svojem bistvu povsem destruktivno.

Sam opažam, da se ljubosumje pojavlja predvsem pri nesamozavestnih posameznikih, ki so v svojem duhovno-intelektualnem razvoju obstali na nizki razvojni točki, ki jim onemogoča ugotovitev, da lahko napredujejo le, če bodo nenehno in v vseh pogledih gradili na sebi, bodisi s stalnim branjem dobre literature, bodisi s stalnim izobraževanjem, bodisi s kritičnim izborom socialnega kroga, v katerem se gibljejo, bodisi z učenjem od etičnih, unikatnih, modrih, uspešnih in naprednih posameznikov ipd.

Taki, vsebinsko prazni ljudje, se zelo radi zatečejo k destruktivni praksi, katere tipična oblika je tudi ljubosumje. V mnogo rečeh se začenjajo primerjati s svojimi »prijatelji«, znanci, sodelavci, sosedi, ki jim gre dobro, in namesto da bi se od njih česa naučili (denimo tega, koliko dela so morali vložiti v to, da jim gre dobro), raje zapadejo v stanje negativnega čustvovanja – sovraštva, hinavščine, zavisti, škodoželjnosti, in to še zlasti do tistih, s katerimi so si bili nekoč celo blizu. S tem pravzaprav podpišejo svojo mentalno »smrtno obsodbo« in najbolj škodijo ravno sebi.

V Sloveniji takih posameznikov kar mrgoli. Ve se, da je zavist slovenska značajska lastnost »par excellence«. Kako naj si drugače razlagamo preštevilne pojave fizičnega in psihičnega nasilja v družinah, nesmiselne sosedske spore, škodoželjno nagajanje in prijavljanje tistih, ki delajo več, bolje in uspešneje, destruktivne sodne spore in še in še bi lahko naštevali.

Delovanje vašega očeta je, milo rečeno, patetično. Vsak zdravorazumski starš bi bil seveda vesel, če bi si hči našla takega fanta, kot ste si ga vi, še posebno v časih, ko se mladi moški soočajo z upravičenimi očitki o poženščenosti in nesposobnosti sprejemanja odgovornih vlog v življenju. Če v ozadju ni drugih razlogov, ki botrujejo očetovi nenaklonjenosti do vašega fanta, ki mi jih morda niste zaupali, si njegovo proti vašemu fantu usmerjeno sovražno kampanjo težko smiselno razložim.

Preklic darilne pogodbe pa bo mati težko dosegla. V skladu z obligacijskim zakonikom je mogoče darilno pogodbo preklicati, če pride darovalec v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje, ali v primeru hude nehvaležnosti. Huda nehvaležnost pomeni, da se obdarjenec po sklenitvi darilne pogodbe do darovalca ali do njegovih bližnjih vede tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi prejeto obdržal. Menim, da nobeden izmed v zakonu predpisanih razlogov za preklic darilne pogodbe v vašem primeru ne obstaja, zato jo bo mama težko preklicala.