Kakršen koli mobing morate zatreti že v kali

Kot pri številnih pravnih zapletih v življenju tudi vaš izvira v prvi vrsti iz barvitosti človeških značajev in občutljivosti medčloveških odnosov. Iz pisma se da sklepati, da sodite med osebe, ki se nagibajo k neposrednemu izražanju svojih stališč in občutij. To je pogosto cenjena in pozitivna lastnost, ki jo mnogi spoštujejo. A vendar smo si ljudje različni, mnogi takega stila ne odobravajo ali ga celo ne prenesejo. To različnost je treba spoštovati, še toliko bolj v poslovnih odnosih, kjer je diplomatski in taktni pristop pogosto primernejša oblika komunikacije, zlasti če ste na delovnem mestu še precej zeleni.

To seveda še ne pomeni, da ne smete opozarjati na slabe stvari, ki se dogajajo v vašem delovnem okolju. Nikakor pa ne smete biti tiho, če imate občutek, da nad vami izvajajo mobing.

Kaj v izvirniku pomeni izraz mobbing? Skoval ga je avstrijski etnolog Lorenz in v prevodu pomeni, da na nekoga planeš, ga napadeš ali pa se ga lotiš. V poslovnem smislu se najpogosteje uporablja v zvezi z delovnim okoljem. V knjigi z naslovom Emotional Abuse in the American Workplace so avtorji prepričani, da se mobing dogaja v slabo organiziranih delovnih okoljih, kjer je menedžment nesposoben kakršne koli empatije do svojih zaposlenih, izvajalci mobinga so osebe, ki menijo, da bodo svoj manko na številnih področjih kompenzirale z metodami zastraševanja in teroriziranja podrejenih. Nekako logično je torej, da so najpogostejše žrtve osebe, ki so prav njihovo nasprotje. Torej inteligentni in sposobni posamezniki, predani svojemu delu. Tudi tisti nekoliko bolj jezikavi. Bistvo mobinga je, da je napadena oseba izpostavljena sistematičnemu in kontinuiranemu napadu izvajalcev mobinga.

Paragrafi zdaj žrtve dobro varujejo. Neetičnost takega ravnanja je povzela tudi kazenskopravna zakonodaja, saj je mobing vključen v kaznivo dejanje nasilja na delovnem mestu. 197. člen KZ-1 namreč določa, da kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se lahko kaznuje z zaporom do dveh let.

Kaj naj storite vi? Menim, da bi se morali z delodajalci resno pogovoriti in jim jasno in odločno povedati, da je njihovo vedenje nedopustno. Kakršen koli mobing morate zatreti že v kali.