Delodajalca morate najprej pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo

Zahvaljujem se vam za (žal) izjemno aktualno vprašanje. Pojav »osebkov«, kakršnega omenjate, je logična posledica sadomazohističnih neoliberalnih poslovnih odnosov, ki vladajo v marsikaterem (praviloma manj uglednem) slovenskem podjetju. Za taka podjetja je namreč značilno, da lastniki dopustijo, da se na menedžerske položaje povzpnejo nešolani tretjerazredni psihotiki, ki v podjetju, ki da nekaj nase, ne bi imeli niti najmanjših možnosti, da bi se zaposlili na nižjih menedžerskih položajih, kaj šele na vodilnih.

Moram pa obenem opozoriti na naivnost in lagodnost (ali pa razlog tiči v ekonomski nuji?) posameznikov, ki se v takih spornih podjetjih zaposlujejo. Če ste namreč zaposleni na položaju šefinje nekega oddelka, ste se morali verjetno že izkazati z določenimi sposobnostmi, da ste sploh zasedli tak položaj, kar pomeni, da na trgu dela nimate povsem nekonkurenčnega položaja in bi se najbrž lahko zaposlili tudi kje drugje – a očitno kljub kritičnim odnosom v podjetju v njem že (pre)dolgo vztrajate.

Zaradi mobinga je mogoče izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi. 111. člen zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč določa, da lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi, če delodajalec ni zagotovil varstva pred trpinčenjem na delovnem mestu. Dodatni pogoj je, da obstaja tako stanje, v skladu s katerim, ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov tako delavca kot tudi delodajalca, ni več mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi morate delodajalca najprej pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Če delodajalec v treh delovnih dneh po prejemu vašega pisnega opomina ne bo izpolnil svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne bo odpravil kršitve (torej odpravil mobinga), boste lahko izredno odpovedali pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjem 30-dnevnem roku od ugotovitve razloga za izredno odpoved (mobinga) in najkasneje v šestih mesecih od nastanka tega razloga (mobinga).

V primeru krivdnega razloga na strani delodajalca, ki pa ima vse znake kaznivega dejanja, lahko odpoveste pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved (mobinga) in storilca celo ves čas, ko je možen kazenski pregon.