V nepremičnini lahko prebivate še tri leta od dneva prodaje

Hvala za postavljeno vprašanje. Kot lahko povzamem, se je vaša nepremičnina prodala v postopku osebnega stečaja, vi pa ste kot najemnica na osnovi zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) vložili predlog, da obdržite pravico do najema stanovanjske hiše.

V skladu z ZIZ imate namreč pravico, da v taki stanovanjski hiši prebivate še tri leta od dneva prodaje dalje. Če pridobite to pravico, ste od dneva izdaje sklepa o izročitvi nepremičnine dolžni plačevati tudi najemnino za profitno stanovanje.     

V tem primeru imate položaj najemnice na omenjeni stanovanjski hiši in kot najemnica ste zavarovani za obdobje pravice do prebivanja v stanovanjski hiši, medtem ko ima lastnik (upnik) lastniška upravičenja glede razpolaganja z omenjeno nepremičnino.

Glede na to, da meje niso urejene, pa bi bilo umestno angažirati ustrezno geodetsko podjetje z namenom ureditve mej med nepremičninami.