Kot zunajzakonska partnerica bo postala nujna dedinja

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Predvsem bi želel opozoriti, da ima vaš bivši partner (že) šest let partnerico, s katero zadnje čase tudi živi skupaj. To pomeni, da bo gospa verjetno kmalu izpolnila pogoje za zunajzakonsko partnerico in postala nujna dedinja po bivšem partnerju. V tem primeru tudi notarsko overjena oporoka, s katero bi gospod vse svoje premoženje zapustil hčerki, ne bi zadoščala za to, da partnerica do tega premoženja ne bi uveljavljala nujnega deleža, ki sicer znaša polovico zakonitega deleža (torej ena četrtina zapuščine).

Vaš bivši bi se lahko s hčerko sicer dogovoril za sklenitev ene izmed odplačnih pogodb, na osnovi katerih bi lahko hčerka pridobila očetovo premoženje že takoj po sklenitvi pogodbe (v primeru pogodbe o preužitku), oziroma po njegovi smrti (v primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju), v zameno, da bi ga dosmrtno preživljala oziroma skrbela zanj. Take pogodbe namreč na nujni delež ne vplivajo.

Vsekakor bi bilo koristno, da hčerka (če se s tem seveda strinja) očetu predlaga, da skleneta eno izmed takšnih pogodb.