Vložite odškodninski zahtevek zoper neodgovornega lastnika

Zahvaljujem se vam za opisano zgodbo in domnevam, da vas zanima, kako je v omenjenem primeru s pravno odgovornostjo lastnika psa napadalca. Težko je razumeti ljudi, ki ne premorejo niti osnovne trohice dostojanstva, na osnovi katerega bi prejeli vsaj opravičilo za nadvse neprijeten dogodek. To je le še razlog več, da zoper lastnika psa tudi ustrezno pravno ukrepate.

Glede na opisano je povsem jasno, da se bo gospod težko izognil svoji pravni odgovornosti. Lastnik oziroma skrbnik psa mora namreč na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa, tako, da je ta na povodcu. Tega seveda ni storil.

Glede na to, da ste zaradi napada psa utrpeli tako fizične poškodbe kot tudi strah oziroma duševne bolečine, boste lahko zaradi omenjenega dogodka zoper gospoda vložili odškodninski zahtevek zaradi nepremoženjske škode, ki ste jo utrpeli.

Predlagam vam, da v ta namen angažirate ustreznega pravnega strokovnjaka, ki vam bo pomagal pri pripravi dopisov (opomina pred tožbo, predloga za izvensodno poravnavo) oziroma morebitnega tožbenega zahtevka zoper lastnika psa.