Če je inteligenčni kvocient merilo za inteligentnost posameznika, ki zajema zmožnost logičnega in matematičnega razmišljanja, je modrost nekaj povsem drugega. Ta je povezana z zmožnostjo samoobvladovanja, samoopazovanja in videnja širše slike. Znanstveniki so ugotovili, da so modri ljudje srečnejši in bolj odporni na zunanje dejavnike, zaradi česar je boljše tudi njihovo mentalno zdravje. Modri posamezniki naj bi bili bistveno manj izpostavljeni osamljenosti, depresiji in tesnobi, navaja The brighter Side of News.


Raziskavalci s Kalifornijske univerze v San Diegu so razvili skrajšano lestvico s sedmimi komponentami, ki služi za določanje stopnje modrosti posameznika. Ta lestvica je namreč predhodno obsegala 28 komponent, uporabljena pa je bila v številnih nacionalnih in mednarodnih študijah, bioloških raziskavah in pri kliničnih preizkusih za ocenjevanje modrosti.

 Merjenje modrosti pri preučevanju duševnega zdravja

»Metode za merjenje modrosti se vse pogosteje uporabljajo za preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na duševno zdravje in optimalno staranje. Želeli smo preizkusiti, če bi lahko s seznamom izključno sedmih elementov zagotovili dragocene informacije za preučevanje modrosti,« je dejal eden od avtorjev študije Dilip V. Jeste, višji izredni dekan na Centru za zdravo staranje in ugledni profesor psihiatrije in nevroznanosti na Kalifornijski univerzi v San Diegu.

Pretekle študije so pokazale, da je modrost sestavljena iz naslednjih komponent: samorefleksija, empatija, sposobnost nadzorovanja čustev, sprejemanje različnih perspektiv pri pogledu na določeno situacijo, odločnost, sposobnost podajanja koristnih nasvetov in duhovnost.

Lestvico s sedmimi elementi so potrdili s študijo, v katero so zajeli 2093 udeležencev, starih med 20 in 82 let. Ankete so bile izvedene prek spletne platforme Amazon Mechanical Turk.

Kizel Cotiw-an/Shutterstock

Trditve za ocenjevanje stopnje modrosti

Anketiranci so dobili na vpogled sedem trditev. Pri vsaki od njih so morali oceniti, v kolikšni meri (od 1 do 5) se lahko poistovetijo z njo. Te trditve so:

  • V stresnih situacijah ostajam miren.
  • Pogosto se posvečam samorefleksiji.
  • Uživam, ko sem izpostavljen različnim pogledom na določeno situacijo.
  • Nisem nagnjen k odlašanju pri sprejemanju pomembnejših odločitev.
  • Ljudje me pogosto vprašajo za nasvet in zanje imam pogosto pripravljene rešitve.
  • Moje duhovno prepričanje mi daje notranjo moč.
  • Z veseljem pomagam, ko me prosijo za to.

Bolj ko se lahko posamezniki poistovetijo z zgornjimi trditvami, bolj modri naj bi bili.


»Če je lestvica krajša, to ne pomeni, da je veljavna v manjši meri. Izbrali smo prave trditve, da bi se preko njih dokopali do pomembnih informacij, ki ne le da prispevajo k napredku znanosti, ampak tudi podprejo naše pretekle ugotovitve, da je modrost povezana z zdravjem in dolgoživostjo,« je rezultate raziskave komentiral soavtor študije Jeste in dodal, da obstajajo dokazi, da se da s krepitvijo določenih komponent modrosti vplivati na zmanjšanje občutkov osameljnosti in spodbujati dobro počutje.

Jeste je prepričan, da nam modrost lahko pomaga izboljšati kakovost življenja. Preko zgornjih trditev, ki so jih določili on in soavtorji raziskave, je potrebnih manj kot nekaj minut, da bi ugotovili, kje se posameznik nahaja in kako mu je možno pomagati.