Bodite previdni

Hvala za zastavljeno vprašanje, ki posega na problematiko, ki tare marsikoga. Vaše želje, da bi vse vaše premoženje dobili vaši otroci, so uresničljive, vendar pa ne pod vsakim pogojem, zato morate biti previdni.

Dejstvo, da boste na svojem naslovu prijavili partnerja, s katerim načrtujete skupno življenje, bo sčasoma verjetno privedlo do tega, da bo partner izpolnil pogoje za vašega zunajzakonskega partnerja. Zunajzakonsko skupnost sicer sodišče ugotavlja v vsakem primeru posebej, običajno pa morajo biti zanjo izpolnjeni (vsaj) kriteriji skupnega gospodinjstva, ekonomske skupnosti in pa tako imenovana notornost te skupnosti (zunaj vidno dejstvo, ki ga priznava tudi okolica).

V vašem primeru je to pomembno zato, ker ima zunajzakonski partner status nujnega dediča, ki bi lahko v zapuščinskem postopku (v primeru oporoke) zahteval nujni delež, kar pa lahko pod določenimi pogoji vpliva tudi na dedne deleže vaših otrok. Po drugi strani pa partnerjevi otroci do vas iz naslova dedovanja nimajo nobenih upravičenj.

Če želite biti povsem mirni glede tega, da bi po vaši smrti premoženje dedovali le vaši otroci, pa se kot primerna možnost ponuja sklenitev ene izmed obligacijskih pogodb - denimo pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ali pa izročilne pogodbe.

Če se osredotočim le na prvo – v primeru, da bi z otroki uspeli doseči soglasje glede te pogodbe, potem premoženje, ki je predmet take pogodbe, ne spada v zapuščino in nujni dediči do njega nimajo nobenih (dednopravnih) upravičenj.