Sin lahko zahteva nujni delež

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Problem v vašem primeru je ta, da ne glede na to, da ste vpisani kot zemljiškoknjižna lastnica stanovanja, ima tako stanovanje še vedno status skupnega premoženja, saj je bilo pridobljeno v času vajine zakonske zveze. V primeru, če bi se vašemu možu kaj zgodilo, bi lahko njegov sin kot nujni dedič zahteval nujni delež na delu tega skupnega premoženja, ki sicer znaša polovico zakonitega deleža. Edina možnost, da se to ne bi zgodilo, bi bila, da bi bil sin razglašen za dedno nevrednega, ali pa da bi ga mož razdedinil, a so pogoji za to precej strogi.

Obstaja pa še druga možnost. Mož bi namreč lahko z vami sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju, na osnovi katere bi vam po smrti v zameno za preživljanje prepustil del skupnega premoženja, ki pripada njemu (del stanovanja). Ker je ta pogodba odplačne narave, se namreč premoženje, ki je sestavni del te pogodbe, ne všteva v nujni delež nujnih dedičev in torej možev sin iz prvega zakona ne bi bil upravičen do njega.

Bi pa želel opozoriti, da je treba takšno pogodbo v resnici izvrševati, torej morate moža v resnici preživljati točno tako, kot je to zapisano v sami pogodbi, in ne pa izkoristiti to kot fiktiven pravni posel, z namenom, da bi se z njim izigrale pravice nujnih dedičev. V slednjem primeru bi sin lahko zahteval razveljavitev takšne pogodbe.