Izjem je kar precej

Hvala za zelo aktualno vprašanje, ki posega na področje, ki se spreminja tako rekoč na dnevni bazi. Temeljno pravilo je, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali pa samostojno opravljajo dejavnost, pa tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev (denimo ob obisku frizerja, obrtnika, odvetnika, računovodje) ali pa so prisotni pri izvajanju dejavnosti.

Med izjeme pa štejejo tudi osebe, mlajše od 15 let, osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pa tudi osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, uporabnike varstveno delovnih centrov (vanje so vključene osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju). Enako velja za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

Pogoja PCT prav tako ni nujno izpolnjevati ob obisku zdravstvenih ustanov, če gre pri obisku za cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na prisotnost virusa Sars-cov-2. PCT tudi ni pogoj za obiskovalce pošte, ki morajo osebno prevzeti pošiljke. Izpolnjevanje PCT tudi ni obvezno v primerih nujnih zdravstvenih storitev (med katere sodijo tudi pregledi v zvezi z nosečnostjo) in nujnih postopkov socialne in družinske problematike, pa tudi učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Omejitve glede izpolnjevanja pogoja PCT prav tako ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, v primerih zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.