Kakršnikoli dogovor morata natančno urediti s sporazumom v obliki notarskega zapisa

Spoštovana, 

zahvaljujem se za vaše vprašanje. Načelno ni problematično, da nobeden izmed vaju ne želi prodati skupne nepremičnine. Možno je tudi, da v njej ostanete vi, a bosta morala glede tega s partnerjem doseči izrecni dogovor. Pri tem dogovoru sta sicer precej svobodna. Skupno premoženje se sicer razdeli bodisi na predlog enega od vaju bodisi na podlagi sporazuma, kar bi bilo v vajinem primeru optimalno.

Ko bosta sklepala ta sporazum, bosta najprej morala ugotoviti, kakšen je obseg vajinega skupnega premoženja, nato bosta morala ugotoviti, kakšni so vajini dolgovi (kreditne obveznosti) in morebitne terjatve glede tega premoženja. Nato, v primeru, če glede tega obstaja vajino soglasje, bosta ugotovila še, kakšni so vajini deleži na tem skupnem premoženju. Če do dogovora ne bi prišlo, lahko o tem odloči tudi sodišče. 

Kar se deležev tiče, sicer velja, da se šteje, da sta deleža na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k temu premoženju v drugačnem razmerju. Neznatna razlika v prispevkih posameznega zakonca k skupnemu premoženju se ne upošteva.

Torej, lahko se dogovorita tudi tako, kot sprašujete. Če boste prevzeli tudi kreditne obveznosti vašega moža, se bo višina teh obveznosti vštela v možev delež na skupnem premoženju, oziroma na nepremičnini. Če bo višina njegovih kreditnih obveznosti enaka, kot je njegov delež na nepremičnini, boste lahko postali tudi edina lastnica te nepremičnine. V nasprotnem primeru bo moral razliko poravnati bodisi mož (če je višina kreditnih obveznosti višja od njegovega deleža) bodisi vi (če je ta višina manjša od njegovega deleža na nepremičnini).

Najeti bosta morali tudi sodnega cenilca, ki bo ocenil vrednost nepremičnine (oziroma skupnega premoženja v celoti).

Posebej poudarjam, da bosta morala vse te dogovore natančno urediti s sporazumom v obliki notarskega zapisa. Nujno je torej vajino soglasje.