Odziv odgovornih je neprimeren in protipraven

»Laže se je upreti na začetku kot na koncu.« Leonardo da Vinci.

Odziv odgovornih v šoli je nedvomno povsem neprimeren in tudi protipraven. Takole pometanje stvari pod preprogo – in to počnejo tisti, ki bi morali poskrbeti za varnost v šolah – pa je obenem strahopetno. Najmanj, kar lahko otrok tedaj, ko je v šoli, pričakuje, je to, da ga bo razredničarka oziroma ravnateljica učinkovito zaščitila zoper nasilno vedenje sošolcev.

Kolikor poznam to problematiko, se nasilne skupine sošolcev najpogosteje »rekrutirajo« iz socialno problematičnih in nasilnih družinskih okolij (ni pa to seveda pravilo – ni malo tudi primerov, v katerih so glavni »bad guys« razvajenčki iz premožnih družin).

In ker taki problematični otroci pogosto izvirajo iz okolij, v katerih so nasilni tudi starši, ti pa so pogosto povsem nedovzetni za trezen pogovor o ravnanju lastnega otroka in neredko grozijo celo učiteljem in ravnateljem, se ti raje potuhnejo zaradi strahu pred njimi. To pa seveda ni prav, saj nasilneži dobijo le še večje veselje.

Vsako delovno mesto prinaša tudi določene neprijetnosti in učitelji se morajo včasih pač soočiti z nekooperativnimi ali nasilnimi starši. In to pogumno soočiti. Ob vsaki zaznavi šolskega nasilja se je treba odzvati hitro, brezkompromisno in odločno.

Svetujem vam, da ravnateljico, ki je odgovorna oseba na šoli, pisno opomnite, da s svojim ravnanjem krši 24. člen zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), v skladu s katerim mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja.

Kazni so namreč visoke; če ravnateljica tega ne stori, se lahko zavod (šola) kaznuje s plačilom denarne kazni v višini do 40.000 evrov, ravnateljica kot odgovorna oseba pa z denarno kaznijo v višini od 500 do 4000 evrov.

O morebitnih grožnjah staršev problematičnih otrok pa je treba nemudoma obvestiti policijo. Že dejstvo, da bodo taki starši odslej pod drobnogledom policije in da nad njimi visi grožnja kazenskega postopka, ima namreč v praksi pogosto pozitiven učinek.