Njihovo ravnanje je seveda kaznivo dejanje

»Rudeness is the weak person's imitation of strength« (Primitivnost je ponaredek moči šibkega človeka), je že davno dejal nagrajeni ameriški filozof Eric Hoffer in s tem potrdil univerzalno civilizacijsko načelo, da se z izsiljevanjem in primitivnostjo prav nikamor ne pride.

Taki primitivni posamezniki so ob uveljavljanju svojih interesov nadvse kratkovidni, saj igrajo le na eno samo samcato (šibko) karto – na ustrahovanje posameznika namreč. Čeprav jim pri labilnejših sortah ljudi morda kdaj celo uspe doseči svoj cilj, so na dolgi rok vselej neuspešni. Svoja dejanja namreč radi ponavljajo, zato se prej ali slej ujamejo v široko mrežo protipravnosti.

Njihovo ravnanje je seveda kaznivo dejanje in obenem civilni odškodninski delikt, zato se njihova kratka »izsiljevalska kariera« običajno konča v trenutku, ko jih ogrožena oseba prijavi pristojnim organom (denimo policiji, inšpekciji). Takrat običajno postanejo redni obiskovalci sodišč in pogosto tudi zaporov.

Primerov, pri katerih raznovrstni obrtniki in podjetniki grozijo svojim naročnikom s sodnimi postopki, varnostniki, visokimi kaznimi, odvetniki in »demontažami vgrajenih materialov« (včasih, a redkeje, pa celo z nasilnimi dejanji), je v praksi veliko.

Jasno je, da se je takim slabičem treba nemudoma trdno postaviti po robu in jih čim prej prijaviti pristojnim organom, saj s svojim izsiljevanjem kršijo goro pravnih predpisov. Poleg tega morate tako ravnati tudi iz povsem simbolnih razlogov: dati jim morate jasno vedeti, da kot državljan, ki živi v pravni državi, tradicionalni članici civilizirane srednjeevropske družine narodov in članici EU, nikakor ne mislite podleči primitivnim metodam, ki so jih ti izsiljevalci pobrali iz kulturno inferiornejših okolij – to je ne nazadnje vaša nepisana državljanska dolžnost!

Če se osredotočim na vaši vprašanji – seveda ste ravnali prav. Iz vašega pisma lahko razberem, da ste izvajalca že obvestili o skritih napakah in mu predlagali, da si jih ogleda – to pomeni, da ste ravnali pravno povsem pravilno.

Ker ste skrite napake (tu gre za napake, ki jih pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti) že pravilno reklamirali, imate zdaj možnost, da zoper prodajalca uveljavljate enega izmed jamčevalnih zahtevkov: lahko zahtevate, da izpolni pogodbo (v obliki odprave napake ali izročitve druge stvari brez napake), lahko zahtevate znižanje kupnine ali pa odstopite od pogodbe. Med omenjenimi zahtevki ni vzpostavljena hierarhija »vrstnega reda«, kar pomeni, da lahko med njimi prosto izbirate. Poleg tega lahko od prodajalca zahtevate tudi povrnitev škode, ki ste jo imeli zato, ker stvari (rolet) nekaj časa niste mogli uporabljati. Obenem ga opozorite, da boste, če bi protipravno vstopil na območje vaše zasebne lastnine ali celo poskušal z nasilnim ravnanjem »odmontaže«, to razumeli kot ogrožanje svoje varnosti in tudi pravice do zasebne lastnine, kar pa je seveda zrelo tako za sprožitev kazenskega kot tudi civilnega sodnega postopka.

Z izvajalcem komunicirajte pisno. Pisna komunikacija je lahko koristno sredstvo v primeru morebitnih dokaznih procesov na sodišču.